Loading
14582.1201 23S 2SWS HS Ausgewählte Aspekte der niederländischen Literatur: De natuur in koloniaal proza   Hilfe Logo

LV - Detailansicht

Wichtigste Meldungen anzeigenMeldungsfenster schließen
Allgemeine Angaben
Ausgewählte Aspekte der niederländischen Literatur: De natuur in koloniaal proza 
14582.1201
Hauptseminar
2
Sommersemester 2023
Institut für Niederlandistik
(Kontakt)
Anzahl der Zuordnungen zu laufenden und auslaufenden Studien ausblenden 
Studienart/Studienplan 
SPO-V
Zuordnung zu Modul 
Art Empf.
Sem.
ECTS
Credits
Prüfungsart Äquiv. Vorauss.
 
laufend 2022/23
Kurzzeitstudium
A1 504 Kurzzeitstudium Erasmus Philosophische Fakultät (HG-NRW)
20142
--
A1 504 Kurzzeitstudium Erasmus Philosophische Fakultät (HG-NRW)
20142
--
A2 514 Kurzzeitstudium Partnerhochschulen Philosophische Fakultät (HG-NRW)
20142
--
A2 514 Kurzzeitstudium Partnerhochschulen Philosophische Fakultät (HG-NRW)
20142
--
A3 524 Kurzzeitstudium andere Stipendiaten Philosophische Fakultät (HG-NRW)
20142
--
A3 524 Kurzzeitstudium andere Stipendiaten Philosophische Fakultät (HG-NRW)
20142
--
Bachelorstudium
B1 119 Niederländisch (HG-NRW)
20162
--
B7 119 Niederländisch (HG-NRW)
20162
--
C1 119 Lehramt an Berufskollegs im Erweiterungsfach Niederländisch (HG-NRW)
20202
--
C7 119 Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen im Erweiterungsfach Niederländisch (HG-NRW)
20202
--
61 E43 Niederlandistik (HG-NRW)
20162
--
Zuordnungen: 2 
Angaben zur Abhaltung
De tropische natuur en haar beleving door Europeanen neemt in talrijke teksten uit de Nederlandse koloniale literatuur een centrale plaats in. Door de eeuwen heen getuigen prozateksten van de fascinatie van Nederlandse auteurs voor de vreemde en weelderige natuur van tropische gebieden. G.E. Rumphius, die in de 17e eeuw als koopman van de Verenigde Oostindische Compagnie in de Molukken gestationneerd was, observeerde, beschreef en ordende planten, zeedieren en mineralen van Ambon. Zijn manuscripten werden in het begin van de 18e eeuw in Amsterdam onder de titels D’Amboinsche Rariteitkamer en Het Amboinsche Kruid-boek gedrukt, waardoor de daarin verzamelde kennis in Europa en elders kon circuleren. De schrijfster Maria Dermoût las Rumphius’ boeken, toen ze omstreeks 1900 enkele jaren op Ambon doorbracht. Daar speelt ook de handeling van haar roman De tienduizend dingen (1955), waarin de natuur, die aan de hand van Rumphius’ boeken waargenomen wordt, de herinnering aan overleden mensen levendig houdt. Op Boeroe, eveneens een eiland in de Molukken, is de roman Het laatste huis van de wereld (1939) van Beb Vuyk gelokaliseerd. De natuur wordt hier geassocieerd met het avontuur en vrije zelfontplooiing.
Erfolgreiches Absolvieren der Basismodule 2 und 3
Die in den Basismodulen erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten werden in diesem Modul vertieft und ergänzt. Das Ziel ist die Fähigkeit zu wissenschaftlichem Arbeiten auf einem Niveau, das den weitgehend selbstständigen fachwissenschaftlichen Umgang mit literaturwissenschaftlichen Problemfeldern ermöglicht.
Die Studierenden
 verfügen über Strategien und Methoden zur Gewinnung fachlichen Wissens und dessen kritischer Reflexion;
 verfügen über vertieftes Wissen bezogen auf literaturwissenschaftliche Theorien und Methoden;
 kennen grundlegende wie aktuelle Fragestellungen und Methoden der Literaturwissenschaft;
 besitzen die Fähigkeit zur Analyse literarischer Texte;
 kennen ausgewählte kanonisierte Texte aus der niederländischen Literatur;
erkennen sachliche und sprachliche Fehler im Inhalt, im Textverständnis und in der Sprache;
 sind in der Lage, ausgewählte Inhalte fachwissenschaftlich zu analysieren;
 besitzen die Fähigkeit zu konstruktiver selbstkritischer Reflexion und haben Erfahrung im kollegialen Austausch und in der Teamarbeit;
 können selbstständig wissenschaftliche Texte auf dem Niveau einer Bachelorarbeit verfassen und ihre erworbenen Kenntnisse strukturiert darlegen.
Niederländisch

Erbringen von Studienleistungen (Textlektüre und -analyse, Protokoll, mündliches Referat) Workload: 90 Stunden, davon können 30 Stunden als Kontaktzeit erbracht werden.
Details
Für die Anmeldung zur Teilnahme müssen Sie sich in KLIPS 2.0 als Studierende*r identifizieren.
Angaben zur Prüfung
siehe Stellung im Studienplan
Modulprüfung: Schriftliche Prüfung: Hausarbeit, GER-Niveau C1. Prüfungssprache: Niederländisch
Details
Details
k.A.
Zusatzinformationen
Er wordt op ILIAS een digitale bibliotheek met secundaire literatuur ter beschikking gesteld.
De roman 'De tienduizend dingen' van Maria Dermoût dient te worden aangeschaft. Een pocketuitgave met 256 blz. is voor ca. 8 € verkrijgbaar.
Digitaal beschikbaar:
Beb Vuyk: 'Het laatste huis van de wereld' https://www.dbnl.nl/tekst/vuyk001laat01_01/